Трудове право

Інтереси роботодавця і найманого працівника не завжди збігаються, і можливе зіткнення цих інтересів на будь-якій стадії трудових правовідносин, що в свою чергу призводить до виникнення трудових спорів. За останні роки збільшилася кількість трудових спорів, в тому числі тих, що розглядаються судами.

У цій сфері ми можемо запропонувати Вам:
- надання консультацій щодо форм і видів трудових угод, порядку укладення та розірвання трудових договорів;
- розробку проектів та внесення змін в колективні договори;
- правовий аналіз і розробку проектів локальних актів підприємств (правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про персонал, положення про оплату праці, посадові інструкції, накази про прийом на роботу, звільнення і т. д.);
- надання консультацій з питань працевлаштування, звільнення та (або) скорочення персоналу;
- представництво інтересів клієнта при розгляді трудових спорів у судовому порядку;
- супровід процедури оформлення працевлаштування іноземців в Україні;
- супровід інших питань, пов'язаних з трудовим правом.

Комментарии закрыты.