Внутрішня безпека

Серед учасників бізнесу з кожним роком зростає інтерес у виявленні та попередженні службових зловживань та корпоративних злочинів.

Практика «Внутрішня безпека» стала окремим самостійним напрямком діяльності ЮФ «ВІАН».

У нинішній час методи і способи корпоративних злочинів отримали витонченість і непередбачуваність, особливо важливим для безпеки бізнесу є проведення внутрішніх розслідувань, тобто податкового та юридичного аудиту.

Проведення внутрішнього розслідування є дієвим способом виявлення і попередження посадових зловживань, які можуть завдати істотної шкоди іміджу компанії і привести до істотних матеріальних втрат.

Метою таких розслідувань є встановлення потенційних іміджевих, корупційних ризиків компанії та фактів відмивання грошових коштів, шахрайства або крадіжки, пов'язаних з матеріальними активами або інтелектуальною власністю компанії.
При здійсненні внутрішніх розслідувань наша ВІАН залучає до співпраці перевірених партнерів - фахівців з економічних питань, ведення бухгалтерського обліку, а також ІТ фахівців, для виявлення обставин, пов'язаних з шахрайськими діями, і тих, які намагалися приховати.

Послуги ЮФ «ВІАН» по здійсненню внутрішніх розслідувань включають в себе, але не обмежуються наступними:
проведення корпоративних розслідувань;
виявлення прихованих конфліктів інтересів між інтересами компанії і пов'язаними особами, контрагентами;
аналіз системи операційної діяльності та створення попереджувальних процедур і інструментів для запобігання зловживань;
виявлення корупційних ризиків та управління ними;
проведення юридичного аудиту контрагентів і договірних відносин на предмет наявності корупційних схем або прихованих фінансових операцій або прихованих операцій з активами;
перевірка діяльності компанії на предмет наявності корупційних схем або обставин, які можуть спровокувати корупційні дії;
розробка системи внутрішніх процедур: кодекс корпоративного управління, розподіл повноважень, процедури прийняття рішень, політики компанії по благодійним внескам, спонсорству, процедури роботи з посередниками (агенти і інші представники);
проведення перевірок правил, процедур, політик компанії на предмет відповідності міжнародним антикорупційним вимогам і загальноприйнятим практикам.

Комментарии закрыты.